Wuzhou

Image: Wuzhou night city, river and mountain view. by Wenxiang Zhong

Wuzhou

Wuzhou Tourist Attractions

Wuzhou Tourist information

Wuzhou is a prefecture level city within Guangxi province in China.