Jingdezhen

Image: "Old Kiln", Jingdezhen, Jiangxi, China. by Guo Qi

Jingdezhen

Jingdezhen Tourist Attractions

Jingdezhen Incompete Tourist Attractions

Have you been here? You can help us by writing a review of these locations.

Jingdezhen Tourist information

Jingdezhen is a prefecture level city within Jiangxi province in China.