Ili Kazakh

Image: Zhaosu, Ili, Xinjiang, China. by neverdance

Ili Kazakh

Ili Kazakh Tourist Attractions

Ili Kazakh Tourist information

Ili Kazakh is a prefecture level city within Xinjiang province in China.